Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, huostaanotto sekä elatusapu

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, huostaanotto sekä elatusapu

Lapsen elämässä turvallisuuden tunne on erittäin tärkeää kasvun ja kehityksen kannalta. Tällöin avio- tai avoero tuo särön tähän turvallisuuden tunteeseen, koska perheen keskinäinen päivittäinen yhteys lapsen ja vanhempien kesken katkeaa vanhempien eron myötä.

 

Tällöin on erityisen tärkeää vanhempien ymmärtää ja sulkea pois keskinäiset ristiriidat sekä pyrkiä yhteiseen näkemykseen siitä, mikä lapselle on parasta erotilanteessa ja myöhemmin.

 

Tästä syystä sopiminen tulisi olla ensisijainen vaihtoehto lapsen asioiden hoitamiseksi siten, että hänellä säilyy kiinteä ja luottamuksellinen yhteys myös siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.  

 

Tämä onnistuu parhaiten siten, että vanhemmat keskenään pyrkivät löytämään uudessa tilanteessa lapsen edun kannalta toimivimman vaihtoehdon, suhteessa omaan elämäntilanteeseensa.

 

Mikäli keskinäinen neuvottelu ei tuo tulosta, on olemassa myös useita eri vaihtoehtoja keskusteluyhteyden löytämiseksi. Näistä löytyy tietoa yleensä jokaisen kunnan sosiaalipalveluiden kautta.

 

Mikäli asiat mutkistuvat siihen pisteeseen, että on asia saatettava tuomioistuimen harkintaan, on sielläkin ensisijainen ja suositeltavin toimintatapa tuomioistuinsovittelu.

 

Sovittelun aloittamiseen tuomioistuimessa ei tarvitse juristia, vaan jompikumpi vanhemmista voi tämän prosessin vapaamuotoisesti käynnistää.

 

Tietoa tuomioistuinsovittelusta löytyy www.oikeus.fi sivujen kautta tai Googlen hakusanalla ”Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa”

 

Mikäli kuitenkin keskusteluyhteys katkeaa siten, että siinä on käytettävä ulkopuolista apua ja tuomioistuimen kautta haettavalla ratkaisulla, autan varmalla kokemuksellani ja ammattitaidollani löytämään päämiehen näkemyksen ja lapsen edun kannalta yhteensopivimman ratkaisun.

Elatusapu

Elatusapuasiat harvemmin päätyvät tuomioistuimen ratkaistavaksi itsenäisesti, koska elatusavun laskeminen on kaavamainen toimenpide ja siihen löytyy myös hyviä työkaluja vanhempien käyttöön elatusavun määrittämiseksi. Esimerkiksi hakusanalla elatusapulaskuri, löytyy esimerkiksi https://virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri.

 

Suurinta erimielisyyttä aiheuttavat yleensä lapsen harrastuskustannukset sekä lähi- tai etävanhemman asumismenot sekä velat.

Huostaanotto

Mikäli asiat menevät lapsen asioissa sellaiselle tasolle, että asiaan puuttuvat sosiaalityöntekijät ja tekevät huostaanoton, on vanhemmilla oikeus valittaa tästä päätöksestä ja näissä asioissa vahva osaamiseni on käytössäsi.

Oikeusavustajan käyttämisen kustannukset

Ennen toimeksiannon vahvistamista varmistetaan päämiehen oikeusturvavakuutuksen kattavuus tai oikeus oikeusapuun.

 

Mikäli näihin ei ole oikeutta, sovimme tapauskohtaisesti asian hoitamisesta aiheutuvat kulut.

 

Oikeus oikeusapuun on helppo tarkistaa itse laittamalla Googleen hakusanan ”oikeusapulaskuri” ja syöttämällä oikeusaputoimiston sivustolta löytyvään laskuriin taloustiedot.

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella asiastasi? Alkukartoitus on aina maksuton! Laita viestiä oheisella lomakkeella, niin vastaan sinulle pian.